top of page
vzw COVIDA (voorheen TEVONA)
 
De vzw Covida ondersteunt volwassen personen met een verstandelijke beperking en biedt een sterk gedifferentieerd zorgaanbod aan. De initiatieven van Covida situeren zich in meerdere gemeentes in Midden-, Oost- en Zuidoost-Limburg waaronder een site te Tongeren en Lafelt.
LC Tongeren heeft reeds van begin jaren '80 een structurele samenwerking met Tevona. De jaarlijkse jumping valt samen met de opendeurdag op de terreinen van Oostheuvel-Lafelt.
BASISSCHOOL KLIMOP
De Klimop school in Tongeren is een school voor buitengewoon lager onderwijs waar kinderen met leermoeilijkheden, leerstoornissen en autismespectrumstoornissen een onderwijsaanbod op maat kunnen genieten. Elk jaar hebben we met onze club een vaste afspraak in de school en kruipen we zelf achter de schoolbanken om voeling te krijgen met de dagdagelijkse noden van de school.
vzw AKETI
De vzw Aketi ondersteunt sociaal-maatschappelijke doelen in Aketi, een gemeenschap van 135.000 inwoners in noord-Congo, 450 km ten noorden van Kisangani. Ze zorgt voor een aantal basisbehoeftes zoals drinkwater, projecten in het onderwijs, het lokale ziekenhuis, energie voorziening via zonnepanelen, en het opzetten van landbouwteelten… 
vzw DEBRA BELGIUM
Debra brengt EB-patiënten (zeldzame huidziekte Epidermolysis Bullosa) met elkaar in contact. Zij en hun gezinnen kunnen zo praktische tips uitwisselen en vinden steun bij elkaar. Debra informeert EB-patiënten en hun omgeving via haar website, nieuwsbrieven en Facebookpagina.
vzw DE MEANDER
De Meander in Dilsen-Stokkem biedt zorg aan jongeren en volwassenen met een matige tot ernstige mentaal, of mentaal-motorische beperking. De organisatie is sterk verbonden met haar directe omgeving, hetgeen allerlei kansen biedt op inclusie en buurtvervlechting. Elk jaar speelt LC Tongeren een voetbalwedstrijd tegen de Meander Boys, het voetbalteam van De Meander.